АРХИВ "НОВИНИ"

24/01/2017. "Ню Бизнес Адвайзърс" организира БЕЗПЛАТЕН обучителен семинар на тема "2017 - Възможности за финансиране на бизнеса чрез Европейски програми". Начало на семинара: 10.00 ч. на 17.02.2017 г. (петък) на адрес гр. София, ул. "Стефан Караджа" No 12 Б, ет. 4, ап. 12. За въпроси и записване: тел.: 02 / 980 13 96; e-mail: office@nbadvisors.net. ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

19/01/2017.
УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ с краен срок 19.05.2017 г. Подробности на: http://opic.bg/news/uo-na-opik-2014-2020-obyavyava-protsedura-protsedura-na-podbor-na-proekti-bg16rfop002-3002-povishavane-na-energiynata-efektivnost-v-golemi-predpriyatiya

04/01/2017.
СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020. Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1115


12/12/2016.
УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ с краен срок 28.04.2017 г. Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1109

15/06/2016.
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1067.


21/06/2016.
Прием на проекти по под-мярка 6.3 на ПРСР от 04.07 до 12.08.2016 г. Подробности на: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1466385596.pdf

15/06/2016. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1067.


16/05/2016. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия". Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062

20/04/2016. Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Подробности на: http://esf.bg/upravlyavashtiyat-organ-na-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-obyavyava-protsedura-na-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-008-dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud/

08/04/2016. Започва прием по подмярка 7.6 на ПРСР. Подробности на: http://dfz.bg/bg/prescentar/novini/-9-7-6-2014-2020/

14/03/2016. Приключи предварителната проверка на проекти по подмярка 4.2 на ПРСР. Подробности на: http://dfz.bg/bg/prescentar/novini/-4-2/

19/02/2016. Класиране на проектни предложения по Трети краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП". Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1047.

04/02/2016
. Обявена е процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Подробности на http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1037.


05/02/2016
.
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1039.


04/02/2016. Стартират информационни дни по процедури "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020. Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1038.

01/02/2016
.
Фонд „Земеделие“ намали лихвите за новите кредити в селското стопанство. Подробности на: http://dfz.bg/bg/prescentar/novini/lihvi_novi_krediti/


25/01/2016
. Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по Трети краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП". Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1036.


19/01/2016.
Публикувано е актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Подробности на: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1034